ครั้งที่ 1

โรงเรียน ราชานุเคราะห์ สพท.พะเยา

อ.ปง จ.พะเยา

ครั้งที่ 2

โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ครั้งที่ 3

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 4

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเขตจันทบุรี

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ครั้งที่ 6

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 7

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ

อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ครั้งที่ 8

โรงเรียนจอมทอง

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 9

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

อ.จุน จ.พะเยา

รูป | หนัง รูป รูป | หนัง

ครั้งที่ 10

โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร

อ.เมือง จ.ระยอง

ครั้งที่ 11

โรงเรียนอรัญประเทศ

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ครั้งที่ 12

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 13

โรงเรียนห้องสอนศึกษา   โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ
อ.เมืองแม่ฮองสอน จ.แม่ฮองสอน

ครั้งที่ 14

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี” ครั้งที่ ๑๔
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ครั้งที่ 15

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๑๕
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม 3.บริจาคของ
4.พุทธมามกะ 5.สัมภาษณ์
รูป|หนัง รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม
3.พุทธมามกะ 4.สัมภาษณ์

ครั้งที่ 16

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ ๑๖
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 17

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุตรดิตถ์” ครั้งที่ ๑๗
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ี อุตรดิตถ์ี

 
รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม
3.พุทธมามกะ 4.สัมภาษณ์
รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.ตักบาตร
3.กิจกรรม 4.พุทธมามกะ 5.สัมภาษณ์
 
 


  จำนวนผู้เข้าชม 614646 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2018-05-15 09:07:39
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130