กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

กรมทรัพยากรน้ำ

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธ์พืช

กรมป่าไม้

 

 

 

 

คณะทันตแำพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

 

 

 

 

บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

องค์การพิพิธภัณท์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

( อพวช. )

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

อุทยานการเรียนรู้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

       
 
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ศุนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ  

  จำนวนผู้เข้าชม 635396 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-09 08:45:29
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130