กำหนดจัดดำเนินโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 17
ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุตรดิตถ์” ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Date : 2017-02-09 09:06:33     More..

กำหนดจัดดำเนินโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 16
ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กกระบี่” ระหว่างวันที่ 13-16 มิ.ย. 59 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด

Date : 2016-06-04 15:44:17     More..

กำหนดจัดดำเนินโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 15
ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กกระบี่” ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

Date : 2016-06-04 15:44:13     More..

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
ร่วมแสดงความจงรักภักดีในงาน "รักพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ h

Date : 2015-07-18 09:59:08     More..

สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14
มูลนิธิเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาชีวิต ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน "วัฒนะธรรมศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี" ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวา

Date : 2014-12-27 11:44:58     More..

แนะนำ - มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนื่องจากสภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ เลยทำให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญห

Date : 2014-12-27 11:43:36     More..


Page 1   |   
1  

Top Up


  Number of Visitors 617149 People
  Open Service. 2012-06-15 08:00:00
  Modified Date. 2018-05-15 09:07:39
© Copyright 2007 by Foundation for Religion and Quality of Life

Tel : +66(0) 2420-6558-60   Fax : +66(0) 2420-4238 

 83/83 Moo 3 Omnoy Kratumban Samutsakon 74130