คณะกรรมการมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       
 
     

คณะกรรมการดำเนินงาน

     
     

ประธานกรรมการ

     

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์

 

ประธานกรรมการ

     

รองประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ   รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
     

ดร.พิชัย สนแจ้ง

 

กรรมการ

นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย

 

กรรมการ

นายปกรณ์ ตันสกุล

 

กรรมการ

นายอุดม โตมงคล

 

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางมาลี จิวราช

 

กรรมการและเหรัญญิก

นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

 

กรรมการและเลขานุการ

     

 

 
 

  จำนวนผู้เข้าชม 635396 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-09 08:45:29
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130