สถิติผู้เยี่ยมชมกิจกรรมออกหน่วยของมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปี ครั้งที่ วันที่ รายละเอียด จำนวนผู้เข้าร่วม รวมสถิติทั้งหมด
2551 1 28 ม.ค - 3 ก.พ 2551 โรงเรียนราชานุเคราะห์ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 21500 21500
2551 2 5 - 9 มิ.ย 2551 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 40000 61500
2551 3 2 - 5 ต.ค 2551 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม บ้านศรีไพศาล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 50000 111500
2551 4 13 - 16 ธ.ค 2551 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่. 60000 171500
2552 5 14 - 17 ก.พ 2552 มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาลัยเขตจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 17248 188748
2552 6 4 - 6 มิ.ย 2552 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 41449 230197
2552 7 2 - 5 พ.ย 2552 เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 34491 264688
2552 8 21 - 24 ธ.ค 2552 โรงเรียนจอมทองเชียงใหม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 30888 295576
2553 9 12 - 15 ม.ค 2553 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ต.ทุ่งรวงทอง อ.เมือง จ.พะเยา 31676 327252
2553 10 26 - 29 ม.ค 2553 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 27437 354689

 หน้า 1   |   1 2  


สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยของค่ายคุณธรรมนำชีวิต

รุ่นที่ วันที่ รายละเอียด สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม รวมสถิติทั้งหมด
0 0 0
1 6 - 8 ตุลาคม 2552 วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา 163 163
2 8 - 11 ตุลาคม 2552 วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา 190 353
3 24 - 26 ตุลาคม 2552 วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทุ่งสัก อ.จุน จ.พะเยา 168 521
4 8-10 สิงหาคม 2553 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 211 732
5 10-12 ก.ย 2553 วัดป่าโยธาประสิืทธิ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 224 956

หน้า 1   |   1


  จำนวนผู้เข้าชม 635396 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-09 08:45:29
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130