ปฏิทินมูลนิธิ
วันที่กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม

8-11 กุมภาพันธ์ 2562    กำหนดจัดดำเนินโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-11 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

3-6 ธันวาคม 2557    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในงาน "รักพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

22-25 ธันวาคม 2557    มูลนิธิเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาชีวิต ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน "วัฒนะธรรมศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี" ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2557

20-23 พ.ค 2556    ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ และโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน