ปฏิทินค่ายคุณธรรม
วันที่กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม

10-12 ก.ย 2553 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จ.สุรินทร์

8-10 ส.ค 2553 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จ.สุรินทร์

24-26 ต.ค 2552 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

9-11 ต.ค 2552 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

6-8 ต.ค 2552 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

  ดูข้อมูลทั้งหมด