มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน... !!       

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดจัดดำเนินโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 20
ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์...

วันที่ประชาสัมพันธ์ : 2019-06-24 11:30:19    เพิ่มเติม..


  ดูข้อมูลทั้งหมด  
   


  ปฏิทินมูลนิธิ
วันที่กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม

   8-11 กุมภาพันธ์ 2562    กำหนดจัดดำเนินโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-11 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

   3-6 ธันวาคม 2557    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ร่วมแสดงความจงรักภักดีในงาน "รักพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

   22-25 ธันวาคม 2557    มูลนิธิเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาชีวิต ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน "วัฒนะธรรมศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี" ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2557

   20-23 พ.ค 2556    ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ และโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดูข้อมูลทั้งหมด  
  ปฏิทินค่ายคุณธรรม
วันที่กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม

   10-12 ก.ย 2553    วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จ.สุรินทร์

   8-10 ส.ค 2553    วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จ.สุรินทร์

   24-26 ต.ค 2552    วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

   9-11 ต.ค 2552    วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

   6-8 ต.ค 2552    วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

  ดูข้อมูลทั้งหมด  

  จำนวนผู้เข้าชม 635395 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-09 08:45:29
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130